พื้นที่ศูนย์เรียนรู้สิ่งแวดล้อม

หมายเหตุ : แบ่งภาคตามหลักภูมิศาสตร์


ศูนย์เรียนรู้สิ่งแวดล้อมแนะนำ

  • ศูนย์การเรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาบ้านต้นต้อง หมู่ที่ 5 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง บ้านต้นต้อง หมู่ที่ 5 ตำบลพิชัย ฯ ตั้งอยู่ฝั่งตะวันออกของถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ สายลำปาง–เชียงราย อยู่ห่างจากอำเภอเมืองลำปางไปทางทิศเหนือประมาณ 12 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 4 ตารางกิโล


สาระน่ารู้

    สถานการณ์หมอกควันของประเทศไทย ตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ 2555 พื้นที่ภาคเหนือตอนบนมีสภาพหมอกควันปกคลุมหนาแน่นเป็นบริเวณกว้างสาเหตุหลักเกิดจาดการเผาในที่โล่ง ทั้งการเผาขยะมูลฝอยในพื้นที่ชุมชน 

    สถานการณ์หมอกควันของประเทศไทย ตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ 2555 พื้นที่ภาคเหนือตอนบนมีสภาพหมอกควันปกคลุมหนาแน่นเป็นบริเวณกว้างสาเหตุหลักเกิดจาดการเผาในที่โล่ง ทั้งการเผาขยะมูลฝอยในพื้นที่ชุมชน 

    สถานการณ์หมอกควันของประเทศไทย ตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ 2555 พื้นที่ภาคเหนือตอนบนมีสภาพหมอกควันปกคลุมหนาแน่นเป็นบริเวณกว้างสาเหตุหลักเกิดจาดการเผาในที่โล่ง ทั้งการเผาขยะมูลฝอยในพื้นที่ชุมชน 

เอกสารน่าสนใจ

แบบประเมินความพึงพอใจ

ผู้เยี่ยมชม 1,922 คน